Kontakt

Osobné konzultácie v pracovných dňoch na adrese:

Ján Andrašovský, Šafárikova 21 /budova VÚB banky/, Rožňava

Telefón: 0918 70 90 68

E-mail: andrasovskyjan@gmail.com